1994 (textbooks, manuals, lectures)

Фармакология : учебник / С. М. Дроговоз, И. А. Зупанец, Н. В. Бездетко, И. М. Рыженко, Н. Л. Кузнецова, Л. В. Яковлева. – Х., 1994. – 300с. Англійська мова. Розділ: Вводно–корективний курс : навч. посіб. з англ. мови для студ. фармац. вузів та ф–тів / М. В. Григор’єва, О. Ю. Глущенко, М. Ю. Бабенко, Г. В. Кривич. … Continue reading 1994 (textbooks, manuals, lectures)

1995 (textbooks, manuals, lectures)

Тихонов, А. І. Аптечна технологія ліків : підруч. для студ. фармац. вузів. і фак. / А. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. – Х. : Оригінал, 1995. – 599с. Тіманюк, В. О. Фізика : підруч. для студ. фармац. вузів / В. О. Тіманюк. – Х., 1995. – 536с. Ткаченко, Н. М. Ботаніка / Н. М. Ткаченко, А. Г. Сербін. – Х. : … Continue reading 1995 (textbooks, manuals, lectures)

1996 (textbooks, manuals, lectures)

Самура, Б. А. Фармакокинетика / Б. А. Самура, А. В. Дралкин. – Х. : Основа, 1996. – 288с. Черних, В. П. Органічна хімія : у 3 кн. Кн.2 Вуглеводні та їх функціональні похідні / В. П. Черних, Б. С. Зименковський, І. С. Гриценко; за ред. В. П. Черних. – Х. : Основа, 1996. – 480с. Грицан, Л. Д. Термодинаміка фазових … Continue reading 1996 (textbooks, manuals, lectures)

1997 (textbooks, manuals, lectures)

Англійська мова : підруч. для студ. фармац. вузів та фак. / М. В. Григор’єва, Г. В. Кривич, О. Ю Глущенко, М. Ю. Бабенко. – Х. : Основа, 1997. – 352с.. Подольська, Є. А. Філософія : підруч. / Є. А. Подольська, Н. І. Парафійник. – Х. : Основа, 1997. – 592с. Ткаченко, Н. М. Ботаніка / Н. М. Ткаченко, А. Г. … Continue reading 1997 (textbooks, manuals, lectures)

1998 (textbooks, manuals, lectures)

Мнушко, З. М. Менеджмент у фармації. Менеджмент у фармації (т.1) : підруч. для фармац. вузів і фак. / З. М. Мнушко, Н. М. Діхтярьова. – Х. : Основа, 1998. – 256с. Світлична, Є. І. Латинська мова : підруч. / Є. І. Світлична, І. А. Толок. – Х. : Майдан, 1998. – 368с. Фармакотерапия / Б. А. Самура, В. А. Визир, … Continue reading 1998 (textbooks, manuals, lectures)

1999 (textbooks, manuals, lectures)

Бандурка, А. М. Финансово–экономический аналіз : учебник / А. М. Бандурка, И. М. Червяков, О. В. Посылкина. – Х., 1999. – 394с. Биологическая химия / Л. Н. Воронина, В. Ф. Десенко, Н. Н. Мадиевская, В. Н. Кравченко, Т. С. Сахарова, Л. Г. Савченко, Н. А. Шоно. – Х. : Основа; Изд–во УкрФА, 1999. – 640с. Микробиология : учеб. для … Continue reading 1999 (textbooks, manuals, lectures)

2000 (textbooks, manuals, lectures)

Аналітична хімія / О. М. Гайдукевич, В. В. Болотов, Ю. В. Сич, К. В. Динник, М. А. Зареченський, Т. В. Жукова, О. М. Свєчнікова, О. Є. Микитенко, С. В. Колісник. – Х. : Основа; Вид–во НФАУ, 2000. – 432с. Березнякова, А. И. Патологическая физиология : учеб. / А. И. Березнякова. – Х. : Изд–во НФАУ, 2000. – 448с. … Continue reading 2000 (textbooks, manuals, lectures)

2001 (textbooks, manuals, lectures)

Григор’єва, М. В. Англiйська мова для студентiв–фармацевтiв : пiдруч. для студ. вищ. фармац. закладiв освiти III-IV рівнів акредитації / М. В. Григор’єва, О. Ю Гурко. – Х. : Вид–во НФАУ; Основа, 2001. – 368 с. Нiмецька мова / М. В. Григор’єва, В. Д. Володiна, В. I. Жаренков, Л. М. Протасенко. – Х. : Основа; Вид–во НФАУ, 2001. – … Continue reading 2001 (textbooks, manuals, lectures)

2002 (textbooks, manuals, lectures)

Григор’єва, М. В. Французька мова: пiдруч. для студ. вищ. фармац. заклад. освiти ІІІ–ІV рiвнiв акредитацiї / М. В. Григор’єва, Л. М. Назарова, Г. О. Данченко. – Х. : Вид–во НФАУ; Вид–во ТОВ Золотi сторiнки, 2002. – 464 с. Дроговоз, С. М. Фармакологiя на допомогу лiкарю, провiзору та студенту : пiдруч / С. М. Дроговоз, В. В. Страшний. – … Continue reading 2002 (textbooks, manuals, lectures)