Journal «News of Pharmacy» №4 (76) 2013 year

ЗМІСТ CONTENTS  СОДЕРЖАНИЕ ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ САЛА ДМИТРА ПАВЛОВИЧА. СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ. В.І.Чуєшов, Л.С.Стрельников СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН SYNTHESIS AND THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-d]PYRIMIDINE-2,4-DIONE- 1-ACETIC ACID AMIDES O.V.Tkachenko, S.V.Vlasov, S.M.Kovalenko, I.O.Zhuravel’, V.P.Chernykh Cинтез та антимікробна активність амідів 3,4-дигідротієно[2,3-d]піримідин-2,4-діон-1-оцтової кислоти О.В.Ткаченко, С.В.Власов, С.М.Коваленко, І.О.Журавель, В.П.Черних Cинтез и антимикробная активность амидов 3,4-дигидротиено[2,3-d]пиримидин-2,4-дион-1-уксусной кислоты Е.В.Ткаченко, С.В.Власов, … Continue reading Journal «News of Pharmacy» №4 (76) 2013 year