Journal «Social Pharmacy in Health Care» №2, 2015

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА І ФАРМАЦІЯ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЇ ПОЛІПШЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПАЦІЄНТІВ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА РІВНІ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я О. З. Децик, І. В. Стовбан, А. М. Яворський, М. І. Яворський Стратегии улучшения удовлетворенности пациентов качеством медицинского обслуживания на уровне учреждения здравоохранения О. З. Децик, И. В. Стовбан, … Continue reading Journal «Social Pharmacy in Health Care» №2, 2015

Journal «Social Pharmacy in Health Care» №1, 2015

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ ПОВНИЙ ТЕКСТ ВСТУПНЕ СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛУ «СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»  OPENING REMARKS OF THE EDITOR-IN-CHIEF OF “SOCIAL PHARMACY IN HEALTH CARE” JOURNAL СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА І ФАРМАЦІЯ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ AGEING OF THE POPULATION: TRENDS IN THE EASTERN EUROPE AND INTERNATIONAL PRIORITIES A. S. Nemchenko, M. V. Podgaina Старение … Continue reading Journal «Social Pharmacy in Health Care» №1, 2015

Journal «News of Pharmacy» №4 (84) 2015 year

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН THE CHROMATOGRAPHIC STUDY OF THE EXTRACTS OF GLIBENCLAMIDE, GLICLAZIDE AND GLIMEPIRIDE OBTAINED FROM BIOLOGICAL OBJECTS T.V.Kucher, S.I.Merzlikin Хроматографічне дослідження вилучень глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду з біологічних об’єктів Т.В.Кучер, С.І.Мерзлікін Хроматографическое исследование извлечений глибенкламида, гликлазида и глимепирида из биологических объектов Т.В.Кучер, С.И.Мерзликин THE COMPARATIVE CHEMICAL … Continue reading Journal «News of Pharmacy» №4 (84) 2015 year