News

November 21, 2011, following NUPh came out of print:

November 21, 2011, following NUPh came out of print:

Тихонов О. І., Богуцька О. Є., Ярних Т. Г., Котенко О. М., Гаркавцева О. А. Biopharmaceutics. Tutorial: Practical course for English students of specialty “Pharmacy”; Практикум з біофармації Блажеєвський М. Є., Черних В. П., Коваленко С. М. Пероксидні похідні карбонових кислот як дезінфекційні та стерил

November 10, 2011, following NUPh came out of print:

November 10, 2011, following NUPh came out of print:

  History of Ukraine: Textbook for students of higher school; Історія України/ Савченко Н.  М., Філіпенко Р. І., Куделко С. М., Малютіна О. К., Волобуєва О. О.     Екологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Літвінова О. В., Онищенко Я. Г., Баран Н. Й., Тіманюк В. М.