November 21, 2011, following NUPh came out of print:

Тихонов О. І., Богуцька О. Є., Ярних Т. Г., Котенко О. М., Гаркавцева О. А. Biopharmaceutics. Tutorial: Practical course for English students of specialty “Pharmacy”; Практикум з біофармації
Блажеєвський М. Є., Черних В. П., Коваленко С. М. Пероксидні похідні карбонових кислот як дезінфекційні та стерил