Zarichkova Mariya Vladimirovna

Zarichkova Mariya Vladimirovna – Doctor of Pharmacy, Associate Professor of the Department of Management and Economics of Pharmacy

Address: Ukraine, 61001, Kharkov, Defenders of Ukraine sq., 17

Tel: (057) 732-75-58

Е-mail: zarichkova@ukr.net

Scientific profile:

                                              

Mariya Vladimirovna Zarichkova was born on April 16, 1974 in the city Novokuznetsk, Kemerovo Region. In 1996 she graduated from the Ukrainian Academy of Pharmacy in specialty “Pharmacy”. In 1998, she graduated from the Ukrainian Academy of Pharmacy with a master degree in specialty “Organization and Economics of Pharmacy” with the qualification of Master of Pharmacy (diploma with honors). Since 1999 and till now she works at the Institute of Advanced Training of Pharmacy Specialists of the National University of Pharmacy: Associate Professor of the Department of Management and Economics of Pharmacy. The result of fruitful work was the defense of her thesis under the guidance of prof. Tolochko V.M. on the topic: “Improving the foreign trade activity on the domestic pharmaceutical market” (2008) and awarding the degree of a candidate of pharmaceutical sciences. In 2012 she was awarded the academic title of associate professor. In 2018, she defended her doctoral thesis on the topic: “Theoretical and methodological foundations of social protection of pharmacy specialists in modern conditions” and received a doctorate degree in pharmaceutical sciences. The areas of scientific activity are related to legislative and regulatory regulation of the social protection system for employees of pharmacies in Ukraine, the labour protection system in pharmaceutical institutions in Ukraine, improvement of social protection for pharmacy specialists by preventing their professional burnout, analyzing the modern list of social services in Ukraine and their use in the pharmaceutical industry, social protection of pharmacy specialists in the light of Ukraine’s European integration, the social vulnerability of pharmacy specialists in Ukraine as a result of precarisation; occupational risks that arise among pharmacy employees; research on the stages of formation and components of the social package as an element of additional social guarantees for pharmacy specialists

Social work

Member of the International Pharmaceutical Federation (FIP), the Ukrainian Association of Professors and Researchers of European Integration (APREI).

Awards

Certificate of Honour of the Department of Health of the Regional State Administration (2018).

Textbooks

Управління фармацією : базов. підруч. для провізорів-інтернів і слухачів системи післядиплом. освіти спеціалістів фармації / В.М. Толочко, І.В. Міщенко, М.В. Зарічкова та ін. ; за ред.. В.М. Толочка. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 496 с.

Tutorials

Основи підприємницької діяльності у фармації. Навч.посібник / За редакцією Толочка В.М. – Х.:Тимченко, 2009. – 312 с.

Monographs

 1. Історія кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ / В. М. Толочко, М. В. Чешева, І. В. Міщенко, О. М. Должнікова та ін. / За ред. В. М. Толочко. – Харків: Тім Пабліш Груп, 2014. – 160 с.
 2. Толочко В. М., Зарічкова М. В. Розробка методичних підходів щодо попередження виникнення синдрому професійного вигорання спеціалістів фармації як наслідку специфіки трудового процесу // Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія / за загальною редакцією проф. Ю.Д.Бойчука. – Харків : Оригінал, 2018. – С. 80-102.

Scientific and methodological recommendations approved by the PC “Pharmacy” MoH and NAMS of Ukraine

 1. Толочко В.М., Адонкіна В.Ю., Зарічкова М.В. Формулярна система фармацевтичного забезпечення : метод.рек. для підгот. і провед. семінар. та практ. занять і сам ост. роботи з курсу «Управління та економіка фармації» у сист. після диплом. освіти спец. фармації. – Х. : НФаУ, 2018. – 26 с.
 2. Толочко В.М. Обґрунтування етапів формування та складових елементів «соціального пакета» працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров’я України / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова : метод.рек. – К.: Укрмедпатентінформ, 2017. – 22 с.
 3. Зарічкова М.В. Дослідження законодавчо-нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України / М.В. Зарічкова, В.М.Толочко, Т.Ф.Музика : метод.рек. – Х.: НФаУ, 2015. – 32 с.
 4. Зарічкова М.В. Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук : метод.рек. – Х.-К.: НФаУ – НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2015. – 30 с.
 5. Толочко В.М. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова : метод.рек. – Х.: НФаУ, 2015. – 20 с.
 6. Толочко В.М. Соціальні аспекти охорони праці і техніки безпеки в аптечних закладах / Т.Ф. Музика, М.В. Зарічкова : метод.рек. – Х.: НФаУ, 2014. – 30 с.
 7. Толочко В.М. Законодавчий супровід відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптечних закладів різних форм власності / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, О.М.Должнікова, М.В.Чешева: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2013. – 43 с.
 8. Толочко В.М. Основні поняття та інструменти мерчендайзингу. Техніки мерчендайзингу для просування фармацевтичної продукції / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, М.В.Чешева: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2013. –44 с.
 9. Толочко В.М. Особливості обслуговування споживачів в аптечних закладах. Основи мерчендайзингу / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, М.В.Чешева : метод.реком. – Х.: НФаУ, 2012. –35 с.
 10. Толочко В.М. Застосування фармакоекономічних методів аналізу в аптечних закладах / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова, М.В.Чешева, Т.І.Єрмоленко: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2012. –31 с.
 11. Толочко В.М.Управління на рівні окремої особистості / В.М. Толочко, І.В.Міщенко, Ю.П.Медведева, М.В. Зарічкова: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2012. –47 с.
 12. В.М. Толочко, Т.І.Єрмоленко, М.В. Зарічкова Правила виписування рецептів на окремі групи лікарських засобів: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2012. –40 с.
 13. Музика Т.Ф., В.М. Толочко, М.В. Зарічкова Прийняття рішень з вибору схеми фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів: метод.реком. – Х.: НФаУ, 2011. – 24 с.
 14. Толочко В.М. Нормативне забезпечення обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення / Толочко В.М., Зарічкова М.В., Чешева М.В., Єрмоленко Т.І. : метод.реком. – Х.: НФаУ, 2009. – 44 с.
 15. Толочко В.М., Зарічкова М.В., Чешева М.В. Митне оформлення імпортної фармацевтичної продукції вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово-роздрібними підприємствами (організаціями), які займаються зовнішньоторговельною діяльністю: метод. рек. – Х.: НФаУ, 2008. – 37 с.
 16. Зарічкова М.В., Толочко В.М. Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій): метод. рек. – Х.: НФаУ, 2008. – 28 с.
 17. Зарічкова М.В., Толочко В.М. Кадрове забезпечення зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) у залежності від її особливостей і обсягу: метод. рек. – Х.: НФаУ, 2007. –
  27 с.
 18. Толочко В.М., Чешева М.В., Зарічкова М.В. Законодавче забезпечення митного оформлення імпортних лікарських засобів за зовнішньоекономічними угодами (контрактами): метод. рек. – Х.: НФаУ, 2006. – 28 с.

Copyright certificates

 1. А.с. 75002 Україна. Обґрунтування етапів формування та складових елементів «соціального пакета» працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров’я України : метод. рек. / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова. № 75002 ; опубл. 27.11.2017.
 2. А.с. 65634 Україна. Визначення синдрому професійного вигорання у працівників фармацевтичної галузі за допомогою комп’ютерної програми статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(PBSPh) / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко. – №65634; опубл. 26.05.2016.
 3. А.с. 65635 Україна. Дослідження законодавчо-нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України» : метод. рек. / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко, Е.Ф. Музика. – №65635; опубл. 26.05.2016.
 4. А.с. 64309 Україна. Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання» : метод. рек. / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №64309; дата реєстрації. 01.03.2016.
 5. А.с. 64308 Україна. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Випуск 78. Охорона здоров’я : інформ. лист. / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №64308; дата реєстрації. 01.03.2016.
 6. А.с. 64310 Україна. Типова посадова інструкція уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань : інформ. лист. / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №64310; дата реєстрації. 01.03.2016.
 7. А.с. 64311 Україна. Класифікатор професій ДК 003:2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та посадова інструкція «Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних питань». Вип. ДКХП – 78. Охорона здоров’я : інформ. лист. / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №64311; дата реєстрації. 01.03.2016.
 8. А.с. 63812 Україна. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах : метод.рек. / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова. – №63812; дата реєстрації. 29.01.2016.
 9. А.с. 58157 Україна. Комп’ютерна програма статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(SPPhS) для визначення потреб у соціальному захисті спеціалістів фармації та алгоритм її використання : інформ. лист. / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко. – №58157; опубл. 20.01.2015.
 10. А.с. 58092 Україна. Соціальні аспекти охорони праці і техніки безпеки в аптечних закладах : метод. рек / В.М. Толочко, Т.Ф. Музика, М.В. Зарічкова. – №58092; опубл. 15.01.2015.
 11. А.с. 56365 Україна. Термінологічне визначення соціального захисту спеціалістів фармації : інформ. лист. / Толочко В.М., Зарічкова М.В. – №56365; опубл. 05.09.2014 р.
 12. А.с. 42637 Україна. Прийняття рішень з вибору схеми фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів : метод. рек. / Музика Т.Ф., Толочко В.М., Зарічкова М.В. – №42637; опубл. 02.2012 р.

Novelty

 1. Реєстр №516/3/16 Україна. Соціальні аспекти охорони праці і техніки безпеки в аптечних закладах / Т.Ф. Музика, М.В. Зарічкова. – №516/3/16 ; 2017.
 2. Реєстр №677/2/15 Україна. Типова посадова інструкція уповноваженої особи аптеки (аптек) з соціальних питань / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №677/2/15 ; 2015.
 3. Реєстр №662/2/15 Україна. Методичні рекомендації по визначенню потреб спеціалістів фармації у соціальних послугах та механізму їх надання / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №662/2/15 ; 2015.
 4. Реєстр №657/2/15 Україна. Комп’ютерна програма статистичної обробки анкетних даних ADPQ_(SPPhS) для визначення потреб у соціальному захисті спеціалістів фармації та алгоритм її використання / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко. – №657/2/15 ; 2015.
 5. Реєстр №656/2/15 Україна. Класифікатор професій ДК 003:2010 (зміни та доповнення). Кваліфікаційні характеристики та посадова інструкція «Уповноважена особа аптеки (аптек) з соціальних питань». Вип. ДКХП – 78. Охорона здоров’я / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №656/2/15 ; 2015.
 6. Реєстр №655/2/15 Україна. Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова. – №655/2/15 ; 2015.
 7. Реєстр №652/2/15 Україна. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (зміни та доповнення). Випуск 78. Охорона здоров’я / М.В. Зарічкова, О.С. Соловйов, Ю.М.Григорук. – №652/2/15 ; 2015.
 8. Реєстр №193/1/14 Термінологічне визначення соціального захисту спеціалістів фармації / М.В. Зарічкова, В.М. Толочко. – №193/1/14 ; 2014.

Professional Association Membership

 • Member of the International Pharmaceutical Federation (FIP)
 • Member of the Ukrainian Association of Professors and Researchers of European Integration (APREI).

Disciplines taught by PhD:

 • «Management and Economics of Pharmacy»;
 • «Organization and management of pharmacy»;
 • «Organizational and economic aspects of pharmaceutical institutions».

 

Print Friendly, PDF & Email