November 22, 2011, following NUPh came out of print:

November 22, 2011, following NUPh came out of print:

Світлична Є. І., Толок . О., Волобуєва О. О. Latin for Pharmacy Students : [textbook for students of higher schools]; Латинська мова   Малоштан Л. М., Філіпцова О. В. Biology and Genetics Principles: textbook for students of higher schools; Біологія з основами генетики   Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Юр’єва Г. Б., Подорожна Л. … Continue reading November 22, 2011, following NUPh came out of print:

November 21, 2011, following NUPh came out of print:

November 21, 2011, following NUPh came out of print:

Тихонов О. І., Богуцька О. Є., Ярних Т. Г., Котенко О. М., Гаркавцева О. А. Biopharmaceutics. Tutorial: Practical course for English students of specialty “Pharmacy”; Практикум з біофармації Блажеєвський М. Є., Черних В. П., Коваленко С. М. Пероксидні похідні карбонових кислот як дезінфекційні та стерил